lunes, 6 de diciembre de 2010

Najważniejsze elementy Wytycznych 2010 Resuscytacji KrążeniowoOddechowej oraz Doraźnego Postępowania w Zaburzeniach Krążenia opublikowanych przez